8090tv文章网-好文章,要分享

首页 > 生活 / 正文

赞美长江的诗句

2017-07-30 18:02:15 生活 0 评论

赞美长江的诗句

1、天门中断楚江开,碧水东流至此回。——李白《望天门山》

2、无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》

3、星垂平野阔,月涌大江流。——杜甫《旅夜抒怀》

4、大江东去浪淘尽,千古风流人物。——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

5、长波逐若泻,连山凿如劈。——白居易《自蜀江至洞庭湖口有感而作》

6、欲寄两行迎尔泪,长江不肯向西流。——白居易《得行简书闻欲下峡先以此寄》

7、长波逐若泻,连山凿如劈。——白居易《自蜀江至洞庭湖口,有感而作》

8、长江千里,烟淡水云阔。——李纲《六幺令》

9、巨海一边静,长江万里清。——李白《赠升州王使君忠臣》

10、巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。——曹勋《续巴东三峡歌》

11、我住长江头,君住长江尾,日日思君不见君,共饮长江水。——李之仪《卜算子》

12、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。——苏轼《念奴娇赤壁怀古》

13、大江来从万山中,山势尽与江流东。——高启《登金陵雨花台望大江》

14、孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。——李白《送孟浩然之广陵》

15、楼下长江百丈清,山头落日半轮明。——杜甫《越王楼歌》

16、江流天地外,山色有无中。——王维《汉江临眺》

17、曾搜景象恐通神,地下还应有主人。若把长江比湘浦,离骚不合自灵均。——黄滔《过长江》

18、一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。——白居易《暮江吟》

19、山随平野尽,江入大江流。——李白《渡荆门送别》

20、楚塞三湘接,荆门九派通。江流天地外,山色有无中。郡邑浮前浦,波澜动远空。襄阳好风日,留醉与山翁。()——王维《汉江临泛》

21、中有万里之长江,回风滔日孤光动。——杜甫《王兵马使二角鹰》

22、敲驴吟雪月,谪出国西门。行傍长江影,愁深汨水魂。筇携过竹寺,琴典在花村。饥拾山松子,谁知贾傅孙。?——李洞《赋得送贾岛谪长江》

23、八月长江万里晴,千帆一道带风轻。尽日不分天水色,洞庭南是岳阳城。——崔季卿?《晴江秋望》

24、江流天地外,山色有无中。——王维《汉江临眺》

25、滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。——杨慎《临江仙》

描写长江的古诗

描写长江的诗句

关于赞美大海长江的诗句

查看更多: 言情小说作品 | 或查看 我的禽兽生涯

分页:12 3

Tags:赞美长江的诗句  赞美长江泰山的诗句  赞美梅花的诗句 

搜索
网站分类
标签列表
后台-系统设置-扩展变量-手机广告-栏目/内容页底部